Dne 20.10.2023 proběhla Valná hromada klubu. Na valné hromadě byl zvolen nový výbor klubu, který bude v dalším období fungovat ve složení Daniel Prouza, Tomáš Třešňák a Vlastimil Skalický.

Tímto bychom chtěli mnohokrát poděkovat končícím členům výboru - Jindra Donaj a Jiří Vlček, za mnoho let práce pro náš klub a čas, který florbalu ve vedení věnovali.

Veškeré dokumenty schválené na VH budou zveřejněny dle zákona ve veřejném rejstříku.

Pěkný den.

Tomáš Třešňák