TRENÉŘI

1) Děti hrají florbal pro radost - radost z pohybu, radost ze hry.

2) Trenére, starej se více o děti než o samotné vítězství ve hře. Trenér si uvědomuje, že cílem soupeření a zápasu je vítězství, ovšem vítězství není při práci s dětmi to nejdůležitější. Zápas je prostředek zpětné vazby, ne honby za body.

3) Trenér jde vždy správným příkladem pro své hráče. Dbá slušného chování, chodí slušně oblečen a emoce projevuje s uvážeností.

4) Trenér nešetří chválou, když je zasloužená, protože pozitivní motivace je důležitá.

5) Trenér je především profesionál, je důsledný, poctivý a vždy přistupuje k přípravě, tréninku a zápasu s vědomím své plné odpovědnosti. Trenér je férový, nekritizuje hráče na veřejnosti, klade osobní důraz na kvalitní, odpovědnou a srozumitelnou komunikaci.

6) Trenér vnímá pozorně osobní potřeby a problémy hráčů, naslouchá a nikdy slovně nebo fyzicky nenapadá hráče nebo rozhodčí. Spoluvytváří podmínky a odpovídající prostředí k získávání základů florbalového umu a k neustálému zlepšování dovedností hráčů. Pracuje rovněž na jejich zdravém sebevědomí.

7) Trenér organizuje a vede tréninky tak, aby byly zábavné a zároveň se staly výzvou pro rozvoj schopností a dovedností daného ročníku.

8) Trenér zná pravidla, techniky a florbalové strategie, uvědomuje si význam celoživotního vzdělávání.

9) Trenér podporuje hráče, aby pracovali pro tým - NIKDO NENÍ VĚTŠÍ NEŽ TÝM!

10) Trenér odpovídá za otevřenou komunikaci s rodiči, vysvětluje jim své cíle, ale také námitky a připomínky.

11) Trenér si uvědomuje význam správných návyků a zdravého životního stylu pro vývoj hráče, proto podporuje hráče při získávání těchto návyků a dodržování životosprávy.


HRÁČI

1) Hraj pro radost, potěšení ze hry a užívej si všeho, co florbal nabízí.

2) Tvrdě na sobě pracuj, neustále zlepšuj své dovednosti a buď iniciativní. Práce je vždy před úspěchem.

3) Buď týmovým hráčem, vycházej dobře se svými spoluhráči a měj radost i z jejich úspěchů. Každý hráč je v týmovém sportu důležitý, ať je jeho role jakákoli. Neustále pěstuj dobré kamarádské vztahy.

4) Nauč se týmové práci, sportovnímu chování a disciplíně - TÝM JE VŽDY NA PRVNÍM MÍSTĚ!

5) Buď vždy včas na tréninku i na zápasech.

6) Nauč se florbalová pravidla, hraj dle pravidel, vždy dbej principů fair play.

7) RESPEKT!!! - respektuj svého trenéra, spoluhráče, svoje rodiče, protihráče a rozhodčí.

8) Pamatuj na slušné chování. Pozdrav, poděkuj, popros…

9) Nikdy nediskutuj s rozhodčím.


RODIČE

1) Respektuj své dítě, netlač na děti, aby hrály právě florbal, ale podporuj je, pokud se pro florbal samy rozhodly. Děti sportují pro radost a potěšení. Snaž se, ať si to užijí.

2) Povzbuzuj své dítě, aby hrálo dle pravidel. Pamatuj na to, že děti se nejlépe učí podle příkladu, oceňuj i dobrou hru soupeře.

3) Neuváděj své dítě do rozpaků tím, že křičíš na hráče, trenéry, rodiče nebo rozhodčí. Tvému dítěti naopak pomůže, když ukážeš pozitivní přístup ke hře a všem účastníkům.

4) Netlač na soutěžení v mladších věkových kategoriích. Klaď důraz na vývoj a trénink ke zlepšování dovedností a rozvíjení schopností mladého sportovce.

5) Nauč se pravidla hry, podporuj rozhodčí. Jakákoliv kritika rozhodčích hře jenom škodí.

6) Vyzdvihuj pozitivní věci, nikdy nekřič nebo fyzicky nenapadej své dítě po zápase nebo tréninku, je to naprosto destruktivní přístup. Pracuj na tom, aby tyto věci z mládežnického sportu zmizely. Odměňuj potleskem dobrý výkon nejen při výhrách, ale i při prohrách.

7) Uvědom si důležitost a význam trenérů pro vývoj hráče, komunikuj s nimi, podporuj je.

8) Neovlivňuj své dítě během tréninků, utkání nebo přestávkách mezi nimi “dobře” mířenou radou nebo křičením. Od toho je u týmu trenér. 

9) Pokud máš tuto hru skutečně rád, uč se vše o florbale a pomáhej rozvoji klubu a tohoto sportu.


JE FAJN HRÁT FLORBAL, ALE O HODNĚ LEPŠÍ JE FLORBAL MILOVAT!!!