O DAVIDOVI

David Korec - hráč Náchoda s číslem 77

Na jaře roku 2005 všechny zasáhla smutná zpráva - navždy je opustil kamarád a spoluhráč David Korec, který tragicky zahynul při jednom z jeho cestovatelských dobrodružství v horách v rakouském národním parku.

David stál v roce 2001 u prvních krůčků florbalového klubu Rudá Hvězda Náchod a dlouhou dobu byl výraznou oporou v brance, kde často předváděl fantastické zákroky založené na jeho nesmírné bojovnosti, obětavosti a touze zabránit za jakoukoliv cenu jeho překonání. Jeho spoluhráči a zakladatelé náchodského florbalu na něj stále vzpomínají a těmto vzpomínkám pomáhá i fakt, že číslo 77, se kterým David hájil svoji branku, již nikdo v náchodském florbalu na svém dresu nosit nebude.


17. ROČNÍK MEMORIÁLU DAVIDA KORCE

Pořadatel

 • Florbal Náchod z.s.
 • Tomáš Třešňák, tomas.tresnak@florbalnachod.cz , +420 606 709 215
 • Vlastimil Skalický, vlastak45@seznam.cz , +420 731 228 769

Termín

 • Sobota 13. 5. 2023

Místo konání

 • Wikov Arena Hronov (Palackého 1000, Hronov)

Kategorie

 • Muži PRO
 • Muži HOBBY
 • Ženy

Přihlášení

Startovné

 • Muži PRO - plné 2200 Kč, snížené 1800 Kč
 • Muži HOBBY - plné 2000 Kč, snížené 1600 Kč
 • Ženy - plné 2000 Kč, snížené 1600 Kč
 • Při platbě do 30. 3. platí snížená výše startovného. Při platbě po 30. 3. je výše startovného plná.
 • Pokud se týmy odhlásí z turnaje po termínu 30. 4. 2023, startovné nebude vráceno.

Pokyny k platbě

 • Číslo účtu: 191966050/0300
 • Označení platby: do zprávy příjemci uvést jméno týmu

Termíny

 • Nejzazší termín platby: 20. 4. 2023
 • Zveřejnění rozpisu turnaje: 3. 5. 2023

Počet týmů

 • Muži PRO - 12
 • Muži HOBBY - 12
 • Ženy - 12
 • V případě nenaplnění počtů si pořadatel vyhrazuje právo změny

Hrací systém

 • Turnaj se hraje systémem 3+1
 • Zápasy budou probíhat na čtyřech hřištích velikosti 21x10 metrů
 • Finální podoba herního systému vznikne na základě přihlášených týmů

Délka zápasů

 • Muži PRO - 15 minut hrubého času
 • MUŽI HOBBY - 12 minut hrubého času
 • Ženy - 12 minut hrubého času

Odměny

 • První tři družstva každé kategorie obdrží pohár a věcné ceny
 • Vítězové každé kategorie obdrží třicetilitrový sud piva a putovní pohár
 • V každé kategorii bude vyhlášen nejlepší brankář/brankářka a hráč/hráčka

Rozhodčí

 • Turnaj budou řídit licencovaní rozhodčí

Stravování

 • V rámci turnaje bude zajištěný bufet s občerstvením. V rámci bufetu budou zajištěny speciality na grilu, guláš, ...

JURY turnaje

 • Případný protest musí být předán v písemné formě JURY turnaje, k zapisovatelskému stolku nebo vedoucímu turnaje nejpozději 15 minut po skončení utkání. Poplatek za podání protestu je 1000 Kč. V případě zamítnutí protestu poplatek propadá. Rozhodnutí JURY je konečné.

Vítězové Memoriálu Davida Korce
2005 Šuk a hek
2006 Rudá Hvězda Náchod
2007 Cirkus Bude
2008 Rudá Hvězda Náchod
2009 Cirkus Bude
2010 Cirkus Bude
2011 Cirkus Bude
2012 Špindl Ubals
2013 Cirkus Bude
2014 Bakyho Samice
2015 Andílci
2016 Andílci
2017 Špindl Ubals
2018 Jedi Knights
2019 FK Slatina
2022 FK Slatina