Vyhláška o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu č. 391/2013 Sb. zavádí povinnost zdravotních prohlídek pro všechny sportovce účastnící se organizovaných soutěží. Každý hráč v jakékoliv věkové kategorii hrající soutěž za oddíl, který je členem Českého florbalu, je z pohledu této vyhlášky považován za výkonnostního sportovce

Každý výkonnostní sportovec musí absolvovat:

  • vstupní lékařskou prohlídku - absolvuje sportovec obvykle jednou, a to před registrací do Českého florbalu.
  • pravidelnou lékařskou prohlídku - absolvuje sportovec každých 12 měsíců.

Dle legislativy Českého florbalu musí mít každý hráč uvedený na soupisce družstva v den uvedení na soupisku a také v den nastoupení k soutěžnímu utkání lékařský posudek vydaný poskytovatelem zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v oboru praktické lékařství pro děti a dorost a nebo poskytovatelem zdravotních služeb v oboru tělovýchovné lékařství se závěrem, že je hráč zdravotně způsobilý hrát florbal. Lékařský posudek nesmí být starší 12 měsíců. Řídící orgán soutěže je oprávněn provádět kontrolu dokumentů o zdravotní způsobilosti hráčů.

Lékaři v praxi vytvořili formulář, který je ke stažení ZDE. Český florbal doporučuje používat u lékařů právě tuto Žádost o posouzení zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu. Poté, co sportovec úspěšně absolvuje zdravotní prohlídku, nahraje naskenovaný (ofocený) dokument do Členské sekce, kde jej sekretariát klubu v případě správnosti všech údajů potvrdí.


ČASTÉ OTÁZKY

Potřebuji lékařskou prohlídku abych mohl hrát - co mám dělat?

Je potřeba zajít ke svému obvodnímu lékaři se Žádostí o posouzení zdravotní způsobilosti a prohlídku absolovavat.


Od kdy potřebuji mít platný lékařský posudek?

Dle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví musí mít hráč platný lékařský posudek již v době, kdy se připravuje na sportovní činnost - tedy již v době tréninků. Z hlediska startu v soutěžích Českého florbalu musí mít hráč platný lékařský posudek v den nastoupení k utkání. Platný lékařský posudek musí mít hráči všech věkových kategorií - od přípravky až po veterány.


Může lékařskou prohlídku provést můj praktický lékař?

Ano, lékařskou prohlídku může provést praktický lékař i dětský praktický lékař. Součástí lékařské prohlídky však často bývá i standardní klidové elektrokardiografické vyšetření (EKG), takže se může stát, že vás praktický lékař, pokud toto vyšetření neprovádí, pošle na pracovistě, kde jsou EKG schopni měřit. Pozor, na objednání na EKG vyšetření bývají dlouhé čekací doby.


Jak často musím absolvovat lékařskou prohlídku?

Po první lékařské prohlídce musí výkonnostní sportovec absolvovat lékařskou prohlídku minimálně každých 12 měsíců.


Mám lékařskou prohlídku na letní tábor, která je platná 12 měsíců. Mohu ji využít i na florbal?

NE! Je třeba mít lékařskou prohlídku se zaměřením na konkrétní sport, tedy na florbal. Z lékařského posudku musí být jasně patrné, že je hráč zdravotně způsobilý hrát florbal.


O jaký druh lékařské prohlídky mám lékaře žádat a co mám ve formuláři zaškrtnout?

Hráč účastnící se soutěží Českého florbalu žádá o lékařskou prohlídku k výkonnostnímu sportu, pro sportovní disciplínu FLORBAL. Druh lékařské prohlídky žadatel volí podle toho, jestli již dříve lékařskou prohlídku absolvoval. Pokud ne, pak žádá o vstupní prohlídku. Pokud ano, pak žádá o pravidelnou prohlídku. 


Musím mít lékařskou prohlídku s sebou na utkání?

Ne. Naskenovanou potvrzenou Žádost o posouzení zdravotní způsobilosti nahrajete do ČLENSKÉ SEKCE a pak už se po dobu její platnosti nemusíte o nic starat. 


Platí se u lékaře za zdravotní prohlídku?

Ano, za lékařskou prohlídku si lékaři určují poplatek, jehož výši si každý stanovuje individuálně. Pokud váš lékař nemá přístroj na měření EKG a pošle vás na jiné pracoviště, pak i za tento úkon je zpravidla účtován poplatek. Některé zdravotní pojišťovny tuto prohlídku hradí - informace najdete na webových stránkách příslušné zdravotní pojišťovny.