Naše podpora

ANALÝZOU VÝKONU HRÁČE

K analýze výkonu hráče nejen v zápasech, ale i na trénincích, využíváme interaktivních systémů, zejména pak videa. Našim hráčům poskytujeme cennou zpětnou vazbu, která pomáhá urychlit technicko-taktický vývoj jednotlivců i efektivní rozvoj týmu.

PODPOROU KONDIČNÍ SLOŽKY

Spolupracujeme s kondičními specialisty a využíváme jejich předních znalostí v oboru. Ve spolupráci s nimi vytváříme individuální tréninkové plány pro naše hráče, díky kterým může dlouhodobý rozvoj náchodských hráčů rychleji akcelerovat. Dbáme i na zdraví našich hráčů - spolupracujeme s odborníkem v oblasti fyzioterapie.

DOHLEDEM NAD ŽIVOTOSPRÁVOU

Náchodským hráčům zajišťujeme pitný režim klubového partnera GATORADE, a také možnost doplňků stravy klubového partnera FITCO. Naše hráče také vzděláváme v oblasti správné životosprávy.

TRÉNINKOVÝM PROCESEM

Našim hráčům zajišťujeme nadstandardní tréninkový proces, ve kterém si mohou vybrat z širokého portfolia tréninků - týmových, individuálních i kondičních. Tréninkové jednotky vedou trenéři s licencí, kteří dbají v první řadě na dlouhodobý rozvoj hráčů. Rozvíjíme technicko-taktickou i kondiční složku a dbáme i na výchovu slušných hráčů s pozitivním vztahem ke sportu a s hodnotami fair-play.

ZÁPASOVÝM VYTÍŽENÍM

Zakládáme si na tom, že všichni hráči FLORBAL NÁCHOD dostávájí při hře dostatek prostoru na hřišti v týmech takových výkonnostních kategorií, které nejlépe reflektují jejich florbalové dovednosti i mentální nastavení. Díky tomu vytváříme našim hráčům ty nejlepší podmínky pro jejich sportovní růst a pro zdokonalení florbalových dovedností ve hře samotné. Počet družstev, které přihlašujeme do ligových soutěžích, je vždy naddimenzován, tak aby naši hráči odehráli za sezónu vždy více soutěžních utkání, než kolik nabízí v rámci jedné soutěže unie Českého Florbalu.

MATERIÁLNÍM VYBAVENÍM

V rámci snahy o maximální efektivitu tréninkového procesu zajišťujeme na tréninky i zápasy kvalitní vybavení v podobě tréninkových pomůcek. Dále našim hráčům nabízíme slevy na sportovní vybavení našich partnerů FAT PIPE, BLINDSAVE, MIZUNO, UNDER ARMOUR a na zdravotnický materiál našeho partnera TEJPY.CZ.

SOFTWAREM

K tvorbě, evidenci a vyhodnocování tréninkového plánu, vyhodnocování progresu jednotlivců i týmu v oblasti kondičních schopností i florbalových dovedností a také ke komunikaci s hráči v oblasti tréninkového procesu využíváme software XPS. Pro komunikaci s hráči a jejich zákonnými zástupci v oblasti organizačních záležitostí dále využíváme interní komunikační kanál Členskou sekci.

LETNÍMI TURNAJI

Našim hráčům nabízíme nad rámec soutěžních zápasů pod hlavičkou Českého Florbalu také konfrontaci s předními českými i mezinárodními florbalovými družstvy na letních turnajích, kde nejen předvádíme skvělé kolektivní sportovní výkony, ale také dbáme na tvorbu týmového ducha a na dostatečný příděl porce zábavy. Dva turnaje dokonce v Náchodě sami pořádáme - Memoriál Davida Korce určený pro kategorie dospělých a O pohár zámeckého medvěda určený pro mládežnická družstva.

ORGANIZACÍ DALŠÍCH KLUBOVÝCH SPORTOVNÍCH AKCÍ

Pro naše hráče organizujeme další sportovní akce, které jim pomáhají ve sportovním rozvoji. Nejdůležitější akcí je letní soutředění, dalšími akcemi jsou Jarní sportovní příměstký tábor a Letní sportovní příměstský tábor.

SPORTOVNÍ STRUKTUROU ORGANIZACE

V naší sportovní struktuře si každý hráč najde ideální prostor pro sportovní růst.

Přihlašování družstev do soutěží zapadá do dlouhodobé koncepce rozvoje hráče - vychází z obecně uznávané koncepce LTAD (Long Term Athlete Development). Ta vymezuje vývoj sportovce pěti fázemi - Začátek, Základy, Učení se trénovat, Učení tréninku a Trénink pro výsledky. Zhruba od věku 13 let v ní najdeme i druhou větev - Sport pro život - určenou těm, kteří nemají takové sportovní ambice, ale chtějí se florbalem hlavně bavit. I na ty myslíme - pro ně je naše nevýkonnostní složka.

A takto to vypadá, když převedeme koncepci LTAD na náchodskou strukturu:

První tři etapy sportovního rozvoje - Začátky, Základy a Učení se trénovat - probíhají v Akademii Náchod. Poslední kategorií Akademie Náchod jsou Starší žáci spadající do fáze Učení tréninku - zde již dochází k rozdělení do výkonnostní a nevýkonnostní větve. V té výkonnostní nastupují ambiciózní hráči, jejichž cílem je se neustále sportovně rozvíjet a stát se TOP výkonnostním hráčem. V té nevýkonnostní nastupují ti méně ambiciózní, kteří však mají florbal rádi a chtějí se jím bavit i nadále. FLORBAL NÁCHOD je klub pro všechny - myslíme jak na ty ambiciózní, tak na ty, kteří se chtějí florbalem bavit.