Kdo jsme

MISE KLUBU

Díky působení v Náchodě a jeho spádovém regionu je úkolem naší organizace zlepšování města Náchod a jeho spádového regionu. Prostředkem naší činnosti je organizace volného času, kdy bez rozdílu pohlaví a výkonnosti podporujeme všechny věkové kategorie. Naší dlouhodobou a systematickou činností chceme budovat a rozvíjet správné vzorce chování dětí, mládeže i dospělých.


VIZE KLUBU

ONE CLUB

Jsme profesionálně a finančně zodpovědně vedenou organizací, která je vedená za účelem organizace volného času a poskytování kvalitního zázemí a servisu našim členům.

ONE FAMILY

Jsme komunitou spojující naše členy, fanoušky a partnery, která pracuje na vytváření a zlepšování kulturního společenského života v městě Náchod a jeho spádovém regionu.

ONE PASSION

Díky systematické dlouhodobé práci na rozvoji našich členů vychováváme zdravé a slušné jedince s pozitivním vztahem ke sportu, kteří dosahují svých cílů v osobním i sportovním životě.


HODNOTY KLUBU

RESPEKT

Při všech činnostech - vždy a všude - respektujeme pravidla, soupeře, trenéra, spoluhráče, rozhodčí, rodiče, ale i sami sebe.

ODPOVĚDNOST

Jsme odpovědni za sebe, své chování a přístup a své vystupování vůči sobě, své rodině, svému klubu, městu a florbalu.

PRACOVITOST

Jedině poctivá práce a tvrdé úsilí nám může zaručit dlouhodobý rozvoj a úspěch v osobním a sportovním životě.

JEDNOTNOST

Klub je součástí každého jednotlivce a každý jednotlivec je součástí klubu. Klub je tak silný, jako jsou silné jeho jednotlivé články. Každý člen je silným článkem klubu a dbá o jeho dobré jméno.

VÁŠEŇ

Vášeň je naším motorem. Nedovolí nám zastavit a vzdát se, přestože cíl se může zdát být daleko. Žijeme tím, co děláme.