Co je to doping?

Doping je v první řadě podvod. Užívání zakázaných látek může vést ke zdravotním problémům a zároveň není v souladu se zdravými hodnotami sportovce. FLORBAL NÁCHOD se od užívání zakázaných látek distancuje. 

Kdy může být sportovec kontrolován?

Ve florbale dochází k dopingovým kontrolám nejčastěji při soutěžních utkáních, sportovec však může být kontrolován také mimo soutěž. 

Kde je zveřejněn seznam zakázaných látek?

Seznam zakázaných látek zveřejňuje každoročně světová antidopingová agentura WADA. Seznam zakázaných látek a metod naleznete zde. Seznam hromadně vyráběných léčivých přípravků obsahujících zakázané látky najdete zde. POZOR! Tento seznam obsahuje i řadu volně dostupných léků, jako jsou například Paralen Plus, Nurofen Stop-Grip nebo Modafen.  

Jak postupovat při nemoci? 

V případě nemoci je třeba, aby sportovec lékaře předepisujícího léky upozornil, že se účastní organizovaného sportu a může být kdykoliv testován na zakázané látky. V případě vážného onemocnění, které si vyžádá léčbu pomocí léků obsahujících zakázané látky, může sportovec zažádat o udělení terapeutické výjimky.

Jak probíhá dopingová kontrola?

Dopingové kontroly provádí v České republice Český antidopingový výbor prostřednictvím dopingových komisařů. Dopingové kontroly se účastní sportovci, které dopingový komisař určí. Výběr se provádí losem nebo podle předem určeného klíče. Sportovec je povinen uposlechnout pokyny dopingového komisaře. Pokud tak neučiní nebo se dopingové kontroly odmítne zúčastnit, bude posuzován jako sportovec, který měl pozitivní dopingový vzorek. Sportovce smí během dopingové kontroly doprovázet pouze jedna osoba. U sportovců mladších 18 let se dopingový komisař pokusí zajistit přítomnost zákonného zástupce či jiné vhodné osoby - její nepřítomnost však není důvodem k odmítnutí odběru vzorku. Analýzu vzorku pak provádějí specializované laboratoře. 

Jak dlouho po užití zakázané látky lze odhalit doping?

Zakázané látky se v těle uchovávají i několik měsíců. Testované vzorky jsou však uchovávány dlouhodobě a tak se nezřídka stává, že je sportovec, například při nalezení nové metody odhalení dopingu, potrestán i několik let zpětně po užití zakázané látky. 

Jaké jsou tresty pro dopující sportovce?

Nejčastějším trestem pro sportovce je čtyřletý zákaz činnosti. Kratší tresty (nejčastěji dva roky) se udělují zejména při neúmyslném užití zakázané látky, delší tresty zejména při opakovaném užití zakázané látky. 

Dopingoví hříšníci v Česku?

Mediálně známými florbalovými hříšníky jsou Marek Deutsch i Miroslav Kožušník - oba měli pozitivní nález na marihuanu. 

Seznam některých zakázaných léků - POZOR!! - obahuje pouze vybranné nejběžnější léky

Seznam povolených léků

Důležité odkazy