Školička

Ve florbalové školičce chceme zábavnou formou přilákat ke sportování děti v předškolním věku, naučit je základním pohybovým dovednostem, spolupráci v kolektivu a za pomoci nejrůznějších her a cvičení v nich probudit pozitivní vztah ke sportu.

Náplň tréninků:

  • všeobecná sportovní dovednost dětí
  • motorická cvičení, která pomáhají rozvíjet všeobecné pohybové návyky, dovednosti a celkovou obratnost
  • postupné a přiměřené zvyšování obratnosti a flexibility celého těla, schopnosti koordinace a rychlosti reakce

Pro děti je připraven bohatý program, během kterého se naučí běhat, skákat, šplhat, házet, chytat a hlavně se sportem bavit. Všechna cvičení probíhají formou zábavných her a z kolektivních sportů se zaměřujeme na florbal, basketbal, fotbal, přehazovanou a další.