Každý divák vstupující do haly musí mít po celou dobu konání události nasazený respirátor nebo nanoroušku. Všechny osoby, které budou vstupovat do haly, musí splňovat jednu z následujících podmínek:

  • osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR test s negativním výsledkem;
  • osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami antigenní test s negativním výsledkem;
  • osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a od očkování uplynulo:
    • od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu nejméně 14 dní;
    • od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu nejméně 14 dní;
  • osoba prodělala onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace a od prvního pozitivního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní;
  • osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala nejdéle před 72 hodinami antigenní test s negativním výsledkem. Tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením osoby, respektive čestným prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy;
  • osoba na místě podstoupí antigenní test, který je určen pro sebetestování (použití laickou osobou) s negativním výsledkem.

Pořadatel utkání nebo turnaje nemá povinnost mít zajištěny testy pro sebetestování. Všichni diváci jsou povinni pořadateli akce prokázat, že podmínky pro vstup do haly splňují.

Věříme, že ani tato omezení Vás neodradí a přijdete náchodské florbalisty do Plechárny podpořit!


Další informace najdete na webových stránkách Českého florbalu. Hráči budou o protipandemických podmínkách, které musí splnit, aby se mohli zúčastnit utkání nebo turnaje informováni prostřednictvím ČLENSKÉ SEKCE.