Pozvánka na valnou hromadu Florbal Náchod z.s.

se sídlem Václavická 1179, 547 01 Náchod, IČ: 26547023

zapsané v obchodím rejstříku vedené krajským soudem v Hradci Králové, spisová značka L4456

zve své členy na Valnou hromadu, která se bude konat:

Dne: 16.12.2022

Čas: 19:30 hodin

Místo: SH Plechárna, Na Hamrech 2001, 547 01 Náchod

Program Valné hromady:

  1. Zahájení
  2. Volba pracovního předsednictva, mandátové a volební komise
  3. Zpráva o hospodaření spolku 2021
  4. Hodnocení sportovní činnosti spolku 2021
  5. Schválení výroční zprávy spolku 2021
  6. Volba výkonného výboru
  7. Diskuze
  8. Závěr

V Náchodě dne 2.12.2022

Tomáš Třešňák

Předseda spolku